گاز (FM200 (HFC227 و نحوه محاسبه آن برای محیط

   گاز (FM200 (HFC227 و نحوه محاسبه آن: آتش و آتش سوزی همواره به عنوان یکی از بلاهای خانمانسوز به حساب آمده است. خطرات آتش سوزی بسیار خطرناک می باشد. در ۹۵ درصد موارد، اموال افراد با آتش سوزی از بین می رود. همچنین در برخی از موارد جان آن ها نیز به خطر می […]

اعلام و اطفاء حریق سیستم های حافظ جان و مال شما

اعلام و اطفاء حریق: آتش و آتش سوزی بلایی خانمان سوز می باشد. این بلای خانمان ‌سوز تا به الان جان مال میلیون ‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. زیاد دور نیست حادثه پلاسکو؛ زیاد دور نیست حادثه آتش سوزی مخازن و انبارهای صنعتی؛ به یاد بیاورید این خاطره های تلخ را؛ مطمئناً […]

All right reserved