اعلان و اطفائ حریق ساختمان مظروف سازی حلال پالایش نفت تبریز

شرکت پالایش نفت تبریز
Description

پروژه طراحی ،نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفائ حریق ساختمان مظروف سازی حلال .
اردیبهشت ماه فاز مهندسی پروژه آغاز و پس از تائید اداره محترم مهندسی جهت تامین تجهیزات تحویل بازرگانی گردید.
پروسه تامین تجهیزات نیز توسط واحد بازرگانی و طبق نظر کارفرمای محترم میسر گردید.
با آماده شدن تجهیزات و تجهیزکارگاه مراحل اجرایی پروژه ظرف کمتر از یک ماه با موفقیت پایان یافت.
مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی ،آموزش نفرات معرفی شده در کمترین زمان ممکن انجام پذیرفت.
و در نهایت با حضور تیم تحویل از طرف کافرما پروزه فوق آذر ماه تحویل موقت گردید.
پروژه مذکور شامل سه بخش طراحی ،تامین ،ساخت و نصب سیستم های ذیل می باشد.
سیستم اعلام حریق آدرس پذیر تحت شبکه از طریق شبکه LAN موجود.
سیستم اطفائ حریق فوم دوزینگ همراه با استفاده از پانل و تجهیزات متعارف.
استفاده از تجهیزات Fire & Gas از نوع ضدانفجار ، LHD و کابل های ضد حریق.
در این پروژه از برندهای Fire Beam ,Kentec ,Honeywell ,DET-TRONICS, MEDC, APOLLO استفاده گردید.
با وجود بخارات هیدروکربنی در ساختمان استفاده از تجهیزات ضدانفجار ضروری است.
لذا تمامی استاندارد ها در مهندسی ،تامین و اجرا لحاظ گردید.

مهندسی(پایه و تفصیلی)
تامین
ساختمان و نصب
اعلام و اطفاء حریق سیستم های حافظ جان و مال شما
شرکت پالایش نفت تبریز

Details
Location: تبریز
Surface Area: 500
Year: 1399
Categories: F&G,
تهران ، خیابان احمدقصیر، نبش کوچه هیجدهم ،ساختمان جردن واحد ۱۹ ، کد پستی :۱۵۱۴۸۳۳۴۵۳
All right reserved