اعلان و اطفائ حریق انبارهای نساجی پتروشیمی تندگویان

پتروشیمی شهید تندگویان
Description

شروع پروژه سیستم اعلان و اطفائ حریق انبارهای نساجی پتروشیمی شهید تندگویان آذر ماه سال ۱۳۹۶ می باشد .

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ با موفقیت تحویل موقت گردید .

دوره تضمین ۱۲ ماه و در حال سپری شدن میباشد .

پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق انبارهای نساجی پتروشیمی شهید تندگویان شامل سه بخش میباشد.

بخش برق ، مکانیک و سیویل محور فعالیت های پروژه میباشد.

تجهیز کارگاه با بکارگیری ماشین آلات مناسب نقاط قوت پروژه محسوب می گردد .

پس از تجهیز کارگاه و استقرار تیم های اجرایی و مهندسی ۲۶۰۰ کیلوگرم سازه فلزی ساپورت و نگهدارنده ساخته شد .

۱۰۰۰ متر لوله کاندوئیت بروی مسیر های پیش بنی شده در سازه ها قرار داده شد .

کابل کشی ب۲۷۰۰ هزار متر کابل اعبام حریقو فیبر نوری ۱۲core اجرا گردید .

نصب المان های آدرس پذیر سیستم اعلام حریق انبارهای نساجی به انجام رسید .

سیستم اطفاء حریق آبی با استفاده از آلامر چک ولو ها بخش دیگری از پروژه بود .

۳۰۰۰ اینچ لوله فولادی همراه با تست های تخصصی و نصب با موفقیت انجام گردید .

بیش از ۳۰۰ تجهیز اسپرینکلر با K-Factor11/2 همراه با اتصالات مربوطه در پروژه استفاده گردید .

داربست بندی همراه با استفاده از بالابر بستر کار در ارتفاع پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق را بخوبی فراهم نمود.

پروژه اجرای سیستم اعلان و اطفای حریق انبارهای نساجی از نظر موقعیت ، دسترسی و محدوده زمانی ویژه بود.

و عملیات فنی و اجرایی سیستم اعلام و اطفاء حریق را با مشکلات عدیده ای روبرو مینمود.

تیم های اجرایی این شرکت از هیچ تلاشی فرو گذاری ننموده و در راستای تحصیل رضایت کارفرما تلاش بی وقفه نمودند.

شدت تغییرات نرخ ارز مدیریت پروژه اجرای سیستم اعلان و اطفائ حریق انبارهای نساجی را بس دشوار مینمود.

از کار در شرایط خاص پروژه که بگذریم همکاری کارفرما در طول پروژه تاثیر بسزایی در روند اجرایی داشته است.

 

Details
Location: بندرامام خمینی سایت4
Surface Area: 3580
Year: 1396-1398
Categories: اعلام و اطفاء حریق, سیویل, مکانیک,
تهران ، خیابان احمدقصیر، نبش کوچه هیجدهم ،ساختمان جردن واحد ۱۹ ، کد پستی :۱۵۱۴۸۳۳۴۵۳
All right reserved