مانور حریق،امداد و نجات
مانور حریق ، امداد و نجات ایستگاه بین المللی راه آهن تهران

اعلام و اطفاء حریق, ایمنی ،بهداشت و محیط زیست, سیویل, مکانیک

1382-1385

-

30000

مهندسی ، تامین ،ساخت و نصب
اعلان و اطفائ حریق انبارهای نساجی پتروشیمی تندگویان

اعلام و اطفاء حریق, سیویل, مکانیک

1396-1398

-

3580

بارگذاری بیشتر No Data
تهران خیابان شهید بهشتی ، خیابان میرزای شیرازی ، ساختمان 442،پلاک3
All right reserved