Author: مدیر سایت

Occupational health care against Corona

در سال ۲۰۲۰ جهان تحت تاثیر بیماری کرونا در تکاپوی فرار از آن و راهی برای آلوده نشدن به این بیماری می باشد. کشورهای مختلف جهان امروزه این بیماری را به عنوان مهلک ترین خطر برای خود و شهروندانشان می دانند. در این شرایط یکی از موضوعات مهم رعایت بهداشت حرفه ای می باشد. بهداشت […]

تهران خیابان بهشتی جنب متروی میرزای شیرازی ساختمان 442 واحد 3
© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.