خدمات

خدمات آموزشي

خدمات مديريت ريسك

خدمات نرم افزاري

خدمات مشاوره و استقرار دپارتمان های مهندسی حریق و F&G

طراحی ، نظارت و اجرای مانورهای آتش ، امداد ونجات ، زلزله

صنعتی ، ساختمانی و شهری

مهندسی ، تامین ، ساخت و نصب

مشاوره ، نظارت

پیش راه اندازی و راه اندازی

صنعتی ، ساختمانی و شهری

مهندسی ، تامین ، ساخت و نصب

مشاوره و نظارت

پایپینگ

ساختمان های اداری و صنعتی

فونداسیون های تجهیزات صنایع مختلف

جاده های دسترسی داخل سایت

سیستم های اعلام حریق کانونشنال و آدرس پذیر

سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک و دستی

F&G

طرح جامع مانیتورینگ

تجهیزات ایمنی و اَتنشانی

تهران ، خیابان احمدقصیر، نبش کوچه هیجدهم ،ساختمان جردن واحد ۱۹ ، کد پستی :۱۵۱۴۸۳۳۴۵۳
All right reserved